THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


Regelgeving Site Geleen

Als chemische fabriek nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden: voor onze medewerkers, contractors, bezoekers en voor onze omgeving. Dit vraagt om duidelijke regels, regels die ons ondersteunen ons werk veilig te doen. SABIC is één van de werkgevers op Chemelot. Dit betekent dat we ons aan uniforme regels moeten houden die gelden voor het hele Chemelot-terrein.

Algemene toegangsregistratie

Iedereen die het Chemelot-terrein wil betreden, heeft een toegangspas nodig. Ben je een bezoeker. dan moet de persoon waarmee je hebt afgesproken jou aanmelden bij de gate waar je binnenkomt. Daar krijg je een bezoekerspas die die alleen dag geldig is. Jouw contactpersoon moet je ook bij de gate komen ophalen. Zo lang je een bezoeker bent. is jouw contactpersoon/begeleider verantwoordelijk voor jouw veiligheid, en mag jij je niet alleen verplaatsen op het terrein. Jouw begeleider vertelt je wat je moet doen als een alarm gaat. Ook krijg je voor bepaalde ruimtes specifieke veiligheidsinstructies en persoonlijke beschermingsmiddelen om toegang te verkrijgen.

Veiligheidsinstructie

Kom je werken op Chemelot, dan krijg je een veiligheidsinstructie met een toets waarvoor je moet slagen. Je bent dan goed op de hoogte van de algemene veiligheids- en gedragsregels, zoals de rijsnelheid, het alcoholverbod, en het alarmnummer. Vervolgens krijg je een persoonlijke toegangspas. De veiligheidsinstructie wordt in meerdere talen aangeboden. Ook externe contractors zoals en chauffeurs van transportfirma's, die vaak uit andere landen komen, moeten op de hoogte zijn van de regelgeving. Voor meer informatie over de Chemelot-regelgeving die voor alle site users geldt, klik hier.

Voor meer informatie over de aanvullende Site Geleen EHSS regelgeving zie de onderstaande links:

Specifieke toegang

Voor het betreden van specifieke SABIC-gebouwen gelden extra toegangsrestricties. Met je toegangspas voor het terrein, kom je hier niet binnen. Dat heeft voor een deel met het beschermen van vertrouwelijke gegevens te maken, maar dit is ook een maatregel voor jouw eigen veiligheid. Een laboratorium of een machinekamer kan niet altijd zomaar worden betreden. Moet je in één van deze gebouwen zijn? Regel dan de toegang met je leidinggevende.

Life Saving Rules

Chemelot hanteert voor iedereen de Life Saving Rules. Dat zijn veiligheids- en gedragsregels die precies doen wat ze zeggen: levens redden. De Life Saving Rules zijn verbonden aan werkzaamheden en activiteiten met de grote risico's. Ze helpen jou iedere dag om die risico's te kennen en in te schatten en te begrijpen welke veilig gedrag gewenst is. Lees meer over de levensreddende regels voor iedereen die de Chemelot-site betreedt: www.lifesavingrules.nl

SABIC heeft deze levensreddende regels in de eigen huisstijl gestoken:

SABIC Life Saving Rules NL

Meer weten over veiligheid? Lees er meer over op onze veiligheidspagina.

Regelgeving en veiligheid voor het millieu

Onder veiligheid valt ook de veiligheid van het milieu en alles wat daarin leeft. Milieuvergunningen zijn voor Chemelot centraal geregeld. Alle werkgevers, inclusief SABIC, leveren daarnaast extra inspanningen om het milieu zoveel mogelijk te ontlasten. Lees er meer over op onze milieupagina.