THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


Hogedichtheid Polyetheenfabrieken

HDPE-1 HDPE-2

Onze hogedichtheid polyetheenfabrieken maken de kunststof hogedichtheid polyetheen. De belangrijkste grondstoffen zijn etheen en buteen, etheen produceren we zelf in onze naftakrakers. Het maken van de kunststof gebeurt in zogenoemde lagedrukfabrieken die etheen met behulp van een katalysator (stof die de snelheid van een reactie beïnvloedt) polymeriseren. 

PRODUCTIE PROCES

hdpe-productieproces

POLYMERISATIE

De polymerisatie vindt plaats in een horizontale buisreactor waarin de grondstoffen worden rondgepompt.

AFSTOMEN

Vanuit de reactor wordt steeds een deel van de inhoud afgevoerd naar een afstoomsectie. Hier worden bepaalde niet-gereageerde stoffen verdampt en teruggewonnen.

CENTRIFUGEREN/DROGEN

De polyetheensuspensie (polyetheen en water) wordt eerst gecentrifugeerd. Daarna wordt het overgebleven poeder gedroogd en vervoerd naar de poederbunkers.

EXTRUSIE

Vanuit de poederbunkers wordt het product na het toevoegen van hulpstoffen gemengd en vervolgens geëxtrudeerd tot granulaat (korrels).

OPSLAG EN TRANSPORT

Het granulaat wordt opgeslagen in silo's en getransporteerd naar onze klanten.