THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


Profiel Site Geleen

sabic-in-geleen_1 sabic-in-geleen_2 sabic-in-geleen_3

SABIC heeft 5 grote productielocaties in Europa, waarvan één in Geleen. De anderen liggen in Teesside (Engeland), Gelsenkirchen (Duitsland), Bergen op Zoom (Nederland) en Cartagena (Spanje). Verder heeft het bedrijf nog 7 kleine productielocaties in Europa. De fabrieken van SABIC in Geleen omvatten ongeveer 40 % van het industriepark Chemelot. De locatie Geleen hangt aan een groot pijpleidingennet dat Antwerpen, Rotterdam en het Roergebied verbindt. Via deze pijpleidingen worden onder andere de grondstoffen voor de SABIC krakers aangevoerd.

WAT MAKEN WE IN GELEEN?

De naftakrakers produceren hoofdzakelijk de gassen etheen en propreen. Dit zijn de grondstoffen voor de kunststoffen polyetheen en polypropeen. Daarnaast komen er benzines en enkele andere chemische stoffen uit de krakers, zoals benzeen, acetyleen, ethaan, butaan en ETBE. Acht verschillende volgfabrieken maken onder hoge en lage druk van etheen en propeen de kunststoffen polyetheen en polypropeen. Deze worden door de klanten verwerkt in onder meer auto's, verpakkingsmaterialen voor o.a. voedsel- en pharmaceutische toepassingen, speelgoed, huishoudelijke artikelen etc.

WELKE FABRIEKEN STAAN ER?

Geleen heeft SABIC twee naftakrakers, drie hogedichtheid polyetheenfabrieken, vier lagedichtheid polyetheenfabrieken, twee polypropeenfabrieken, een benzeen-/butadieenfabriek en een ETBE-fabriek.

VAN A NAAR B

Achter de aanvoer van de grondstoffen tot de levering van de kunststoffen bij de klanten gaat een hele operatie schuil. De logistieke afdelingen in Sittard (planning), Geleen (laden en lossen) en de haven in Stein (laden en lossen) zijn hierbij onmisbaar. Per dag verlaten ongeveer 800 vrachtwagens onze poort met materiaal voor klanten.

LOGISTIEK

In Geleen worden onze grondstoffen en producten opgeslagen, verladen en vervoerd.

OPSLAG EN VERVOER

Een deel van de etheen en propeen die onze krakers maakt, gaat rechtstreeks via leidingen naar de volgfabrieken. De rest slaan we op in tankenparken op de locatie of gaat via een groot leidingennetwerk naar klanten.

De polyetheen en polypropeen die onze volgfabrieken produceren, worden of eerst verpakt in zakken of per siloauto's vervoerd naar onze afnemers. Opslag van het zakmateriaal vindt plaats op de locatie.

VERLADING

In de centrale koolwaterstoffenverlading op Site Geleen worden de producten van de krakers verladen naar tankauto's (wegvervoer) of naar tankwagons (vervoer per spoor). Ook in de haven van Stein worden producten verladen die hun weg naar klanten verder vervolgen per tankschip.

logistics_1 logistics_2 logistics_3