THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


Benzeen-, Butadieen- En Etbe-Fabriek

Op een van onze naftakrakercomplexen staan naast een kraker ook installaties voor de winning van benzeen, butadieen en ETBE. BENZEENFABRIEK Deze fabriek produceert benzeen met behulp van koolwaterstoffen uit de naftakraker. Dit gebeurt door middel van destillatie en extractie. De benzeen slaan we na zuivering op in ons tankenpark om deze vervolgens te verkopen op de vrije markt. Wij verwerken zelf geen benzeen in onze producten op site Geleen.

BUTADIEENFABRIEK

Butadieen is een grondstof voor onder andere kunststoffen en rubbers. In de butadieenfabriek winnen we zuivere butadieen uit de zogenoemde C4-fractie van de krakers. Dit gebeurt door deze C4-fractie in een aantal stappen te zuiveren; in elke stap worden andere producten verwijderd zodat uiteindelijk de zuivere butadieen overblijft..

ETBE-FABRIEK

Benzeen-, Butadieen- En Etbe-Fabriek

In deze fabriek wordt bio-ethanol en isobutyleen omgezet in ETBE, een waardevolle benzinecomponent met een hoog octaangehalte. Het toevoegen van ETBE aan benzine draagt bij tot een betere luchtkwaliteit door vermindering van de uitstoot van onder andere koolmonoxide en vluchtige organische stoffen. Met onze bio-ETBE ondersteunen we de implementatie van de Europese richtlijn ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen binnen de lidstaten van de EU. Deze fabriek is de eerste van zijn soort in Nederland.