THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


Polypropeenfabrieken PP3 EN PPF6

polypropeen-fabrieken PPF

Onze polypropeenfabrieken maken de kunststof polypropeen. De belangrijkste grondstoffen voor de fabriek zijn propeen, etheen en waterstof, allemaal afkomstig uit onze naftakrakers. Voor het productieproces zijn katalysatoren (stoffen die de snelheid van een reactie beïnvloeden) en hulpstoffen nodig.

PRODUCTIE PROCES

polypropeen-productieproces

GRONDSTOFFENZUIVERING

De grondstoffen etheen en propeen moeten zo zuiver mogelijk zijn en daarom worden eerst alle verontreinigingen eruit gehaald.

POLYMERISATIE

Met behulp van katalysatoren wordt een polymerisatieproces op gang gebracht en onderhouden. De polymerisatie vindt in reactoren plaats onder middel hoge druk en binnen een gewenste temperatuur bandbreedte. De waterstof dient om de gewenste polymeer grootte te realiseren.

KATALYSATORDESACTIVERING

De katalysator wordt gedesactiveerd om de reactie te stoppen. De propeen en etheen die niet hebben gereageerd worden uit het polypropeenpoeder verwijderd en teruggewonnen.

EXTRUSIE - OPSLAG EN TRANSPORT

Vervolgens wordt het polypropeenpoeder naar de eindverwerking gevoerd. Daar wordt het poeder gesmolten en omgezet in granulaat (korrels). Hierbij worden additieven (hulpstoffen) toegevoegd, zoals stabilisatoren en glijmiddelen, voor het verkrijgen van bepaalde producteigenschappen. Het granulaat wordt opgeslagen in silo's en vervoerd naar onze klanten.