THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


Naftakrakers

naftakrakers-1 naftakrakers-2 naftakrakers-3

Onze twee naftakrakers NAK3 en NAK4 produceren voornamelijk etheen en propeen voor de verschillende kunststoffenfabrieken, de zogenoemde polymeerfabrieken. Daarnaast ontstaan er tijdens het kraken een aantal co-producten, zoals benzeen en butadieen, die we veelal rechtstreeks verkopen op de vrije markt.

WAT IS KRAKEN?

Kraken is een scheikundige techniek om aardolieproducten, zoals nafta en gasolie verwerkbaar te maken. De krakers verhitten de nafta en gasolie, het zogenoemde kraken, totdat deze grondstoffen uiteenvallen in kleinere onverzadigde moleculen. Het gasmengsel dat hierbij ontstaat, splitst zich vervolgens na een bewerking af in afzonderlijke deeltjes. Deze componenten worden aangeduid als de kraakfracties C1 t/m C10. Het scheidingsproces vindt vooral plaats in destillatiekolommen. De temperatuur waarbij dit scheiden gebeurt, de verblijftijd van de grondstoffen in de ovens en de stoomverdunning bepalen onder andere welke kraakproducten er ontstaan. Voorbeelden zijn etheen (C2) en propeen (C3).

PRODUCTIEPROCES

naftakrakers-productieproce

KRAAKSECTIE

In de kraaksectie van de naftakraker wordt vloeibare nafta of gasolie door buizen geleid. Deze bevinden zich in een oven en hierdoor wordt de vloeistof verhit. Bij hoge temperaturen vallen de moleculen van de nafta of gasolie uit elkaar in kleinere deeltjes. Tijdens dit kraken wordt de vloeistof gasvormig.

WARME SCHEIDINGSSECTIE

Na het kraken moeten de afzonderlijke stoffen die in het gasmengsel zitten van elkaar gescheiden worden. Het kraakgas wordt eerst gekoeld, waarna oliën en benzeen worden afgescheiden.

COMPRESSIE- EN KOUDE SCHEIDINGSSECTIE

Het resterende gasmengsel wordt vervolgens samengeperst en in stappen afgekoeld en vloeibaar gemaakt. Dit is nodig om de verschillende stoffen waaruit het gasmengsel is opgebouwd af te zonderen. De echte scheiding gebeurt in destillatiekolommen, door gebruik te maken van verschillen in kookpunten. Hierbij wordt telkens vrijkomend gas van de vloeistof gescheiden.