THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


Veiligheid

SABIC hoort tot de bedrijven met de laagste ongevallenindex ter wereld. Toch blijven we continu en keihard aan veiligheid werken. Ons doel is te werken zonder incidenten of ongevallen. Veiligheid staat altijd voorop. Onze fabrieken en installaties voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. De zorg voor veiligheid - voor onze eigen medewerkers en de mensen om ons heen - heeft topprioriteit.

VEILIGHEID VOOR DE OMGEVING

Op de Site Geleen zijn gevaarlijke chemicaliën aanwezig. Daarom zijn we verplicht ons te houden aan speciale veiligheidsvoorschriften die onze omgeving beschermen. Deze voorschriften gaan onder meer over het gebruik, de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. De veiligheidsrisico's naar de omgeving zijn allemaal in kaart gebracht en de overheid en vergunningverlener toetst ons daar regelmatig op. De overheid doet dit door inspecties uit te voeren op onze systemen en voorzieningen te controleren.

We doen voortdurend onderzoek naar alle mogelijke risico's binnen ons bedrijf en proberen ze zo klein mogelijk te houden. Hiervoor hebben we speciale programma's ontwikkeld.

Elke 5 jaar worden de veiligheids- milieu en gezondheidsrisico's opnieuw kritisch beoordeeld, waarbij o.a. de veranderingen in de wet- en regelgeving, leerpunten uit interne en externe incidenten en mogelijk nog niet onderkende risico's uit de wijzigingen in de installatie meegenomen worden.

Wij voldoen volledig aan de nationale en Europese regelgeving op het gebied van industriële veiligheid voor al onze fabrieken en installaties. Vaak gaan wij nog een stapje verder dan de wet vereist.

VEILIGHEID OP HET WERK

We houden de veiligheid van onze medewerkers en die van contractors voortdurend scherp in de gaten en zorgen dat deze op hoog niveau blijft. Hierbij houden we ons strikt aan de geldende veiligheidsvoorschriften.

Safety

Vindt er, ondanks alle preventieve maatregelen toch een incidentplaats, dan wordt het incident zorgvuldig onderzocht en geanalyseerd. Ook hebben we speciale programma's opgezet die gericht zijn op veiligheid en het voorkomen van en omgaan met incidenten en ongevallen. Op die manier kunnen we herhaling van deze ongevallen zo goed mogelijk voorkomen.

VEILIGHEID IN TRANSPORT

Wij vinden het heel belangrijk onze producten veilig af te leveren op de plaats van bestemming, zonder overlast voor of schade aan omgeving of milieu. Ongeacht het gekozen vervoermiddel.

EN GEBEURT ER DAN TOCH IETS?

Kijk voor meer informatie op de landelijke internetsite www.denkvooruit.nl.