THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


Ons Beleid

SABIC committeert zich aan een manier van werken die de veiligheid en gezondheid van onze eigen mensen, de medewerkers van onze leveranciers, onze klanten, onze omgeving en het milieu waarborgt. In onze fabrieken is veilig de allerhoogste prioriteit en het is onze verantwoordelijkheid om de risico’s die horen bij onze productieactiviteiten en het gebruik van onze producten zo klein mogelijk te houden. SABIC in Geleen is een Europees gecertificeerd RC 14001 en ISO 14001 bedrijf. We streven ernaar onze prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit voortdurend te verbeteren.

Onze beleidsverklaring in pdf.